Gizlilik Politikası

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, Virgül Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ. tüzel kişiliğidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Sitemizi ziyaret etmeniz halinde, yalnızca IP bilgisinden ibaret kişisel veriniz, trafik bilgilerinin saklanması yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve çerezler aracılığıyla size özel reklam sunulması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından, gerekli olduğu ölçüde; hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak üzere hukuk müşavirlerimize, adli veya idari makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlara aktarılmaktadır. Çerezlerinizden ibaret kişisel verileriniz, açık rızanız dahilinde, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan reklam sağlayıcılarının erişimine açılması suretiyle yurtiçine ve yurtdışına aktarılmaktadır. Başkaca herhangi bir kişisel veriniz, yurtdışına aktarılmamaktadır.

VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, sitemizi ziyaret ettiğinizde IP adresinizin kaydedilmesi yoluyla elde edilmektedir. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülme ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Virgül Bilişim Hizmetleri LTD. ŞTİ.’nin Şerifali Sokak No:26/2 Çankaya Ankara adresine yazılı olarak, [email protected] adresine e-posta yoluyla, 03122365247 numaralı telefonu arayarak veya sözlü olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eUJqZdTRY0MJ:https://dovizhaber.net/gizlilik-politikasi/